Μπουλόνια ασφαλείας σε Γαλλικά αυτοκίνητα

Μπουλόνια ασφαλείας σε Γαλλικά αυτοκίνητα

Μπουλόνια ασφαλείας σε Γαλλικά αυτοκίνητα. Ξεβιδώστε με τον σταυρό και σφίξτε με τον σταυρό ή την γωνια.

Απαγορεύεται. Και να κατεβάσεις και τις άλλες που πήρες.

Pin It on Pinterest